Müşteri Hizmetleri +90 236 314 37 08
Çalışma Saatlerimiz 09:00 - 20:00
E-posta Adresimiz info@masna.com.tr
BİZ SİZİ ARAYALIM

TEMİZ SU BORULARI

Ana Sayfa / TEMİZ SU BORULARI

Masspipe PVC U 50 mm den 400 mm KADAR BASINÇLI TEMİZ SU BORULARI
MASNA Plastik PVC Basınçlı temiz su boruları TSEN ISO 1452 - 2, DIN 8061,DIN 8062 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Sağlığa uygunluk şartlarina sahip olan basınçlı temiz su boruları toprak altı ve dış hava şartlarına dayanacak özelliktedir. Borular düzgün ve prüzsüz iç yüzeyleri ile tortu bırakmaz.Dolayısıyla bakteri üretmez, koku yapmaz. 50 mm 400mm dış çaplı borular yapıştırma muftlu, geçme muftlu ve 6 metre standart boyda üretilmektedir. 4,6,10,16 atm basıncına dayanıklıdır isteğe bağlı olarak değişik boylarda üretim yapmak mümkündür.4 atm olan borularımız TSE harici olup müşterilerin talebine göre imal edilmektedir. 

KULLANIM KILAVUZU
1. Borular taşınırken özellikle muf kısımlara zarar verilmemelidir. 
2. Kullanım öncesi borular bekletilirken deformasyona karşı tedbir alınmalı, tahta takoz üzerine bekletilmeli ve üstü örtülüp güneş ışınlarından korunmalıdır. 
3. Boruların istifinde özellikle muflu kısımları üst üstte gelmemesi ve çok adette borunun üst üstte konulmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü bu borunun ovalliğini kaybetmesine sebep olacaktır. 
4. Borular kullanıma geçmeden önce, mutlaka gözden geçirilmelidir. 
5. Boruların kullanılmasında boru ve ekleme parçalarının elastometrik sızdırmazlık contalarıyla döşenmesi tavsiye edilir. 
6. MASSPIPE Plastik Basınçlı geçme muflu kısımları aynı çaplı borunun dışına rahatlıkla geçecek şekille üretilmektedir. Ekleme yapılırken lastik conta mufun kısmında bulunan yuvasına yerleştirilmelidir. 
7. Boru ucuna uygun kaydırırcı madde sürüldükten sonra boru başındaki mufun içine yerleştirilip her bir çap ve muf derinliği için değişebilen miktarda hafifçe döndürülerek ve bir ahşap blok ve levye yardımıyla yavaşça sonuna kadar iterek bağlantı yapılır. 
8. Kaydırıcı madde olarak lastik contanın özellikleri göz önünde bulundurularak sıvı sabun kullanılmalıdır. 
9. Boru kolay girsin diye gres yağı vb. yağlar kullanılmamalıdır onun yerine arap sabunu kullanılır 

PVC U BASINÇLI BORULARIN EKLENME VE DÖŞENMESİ
PVC Basınçlı borular ve ek parçaları diğer özellikteki boru ve ek parçalarına göre daha hafif olduklarından tüm arazi koşullarına kolaylıkla taşınabilmekte ve ekleme yapılabilmektedir. PVC U basınçlı boru hatlarının uzun süreli performansları işçiliğin döşeme sırasında kullanılan boru ve ek malzemelerinin kalitesiyle doğru orantılıdır.

YERALTI DÖŞEME
Boru ve ekleme parçalarının elastomerik sızdırmazlık contalarıyla döşenmesi tavsiye edilir. MASSPIPE Plastik Basınçlı geçme muflu kısımları aynı çaplı borunun dışına rahatlıkla geçecek şekille üretilmektedir. 

Ekleme yapılırken lastik conta mufun kısmımda buluna yuvasına yerleştirilir. Boru ucuna uygun kaydırırcı madde sürüldükten sonra boru başındaki mufun içine yerleştirilip her bir çap ve muf derinliği için değişebilen miktarda hafifçe döndürülerek ve bir ahşap blok ve levye yardımıyla yavaşça sonuna kadar iterek bağlantı yapılır. Kaydırıcı madde olarak lastik contanın özellikleri göz önünde bulundurularak sıvı sabun kullanılmalıdır. 

Boruların döşenmesi sırasında boru uçlarına giriş istikametinin suyun akış yönü ile aynı olması tavsiye edilen bir uygulamadır. Boruları iç yüzeyleri döşeme ve ekleme esnasında temiz tutulmalıdır. Çalışma esnasında ve her bir çalışma periyodunun tamamlanmasında yüzey sularının ve yabancı cisimlerin boru içine girmesini önlemek için boru kapatılmalıdır. 

Boruların döşenmesi için açılacak hendek tabanının genişliği seçilen boru çapına 40 cm eklemek suretiyle hesaplanır. Hendek tabanı ve yanları düzgün bir şekilde seviyelenmeli, keskin malzemeler, köseler ve taşlar bırakılmamalıdır. Gerekirse en az 0,1 m. Yükseklikte dışarıdan getirilecek uygun yatak malzemesi tabana serilmelidir. Kullanılacak dolgu ve yataklama malzemesi kaya parçaları, keskin ve sivri taşlar, çakmak taşı, kil toprakları tebeşir ve donmuş toprak gibi sert parçalar içermemelidir. Kalın kum, çakıl ve toprak ihtiva etmeyen malzemeler dolgu ve yataklama için uygundur. Seçilen malzeme hendeğe doldurulurken katlar halinde yerleştirilmelidir. Boru çapının yarısına kadar elle yan dolgular yapılır ve ayakla sıkıştırılır. Daha sonra borunun üst kısmını örtecek şekilde dolgu yapılır ayakla tekrar sıkıştırılır. 150 mm yüksekliğine kadar tekrar malzeme doldurulur ve borunun üstüne gelmeyecek şekilde yanlardan makine ile sıkıştırma yapılır. Dolgunun kalan kısmı için gerekli malzemeler yerleştirilir ve 250 mm yükseklikten fazla doldurulmadan tekrar makineyle sıkıştırma yapılır. 

Boru üzerinde 300 mm yükseklikten önce direkt sıkıştırma yapılmamalıdır. Anma dış çapı 250 mm.ye kadar olan borular için ayakla ezerek sıkıştırma veya yan taraflara bastırmayla sıkıştırma metotları yeterli bir sıkıştırma sağlamak için uygun bir yoldur. 75 mm lik yükseklikte oluşturulacak katlardan sonra borunun üst kısmında 150 mm.den az olmayacak şekilde bir üst sıkıştırılmış tabaka oluşturulmamalıdır. Borular esneklikleri kaybedeceğinden asla doğrudan betonla örtülmemelidir. Tavsiye edilen en düşük örtü yüksekliği 0.9 mm.dir. Ağır trafiğin olduğu aralarda ve yerel iklim şartlarına göre donma tehlikesi olan kesimlerde bu yükseklik yeterli olmayabilir. Bu durumlarda ilave tedbirler alınmalı (koruyucu boru vb.)ve borular donma etkisinin görülmeyeceği kadar derine gömülmelidir. Contalı bağlantılar iç basınçlar nedeniyle itme kuvvetlerine maruz kaldıkları ve bu kuvvetlerin hendek kenarlarına aktarılması için bütün yön değiştirilmelerde, dirseklerde boş (kör) uçlarda, büyük orandaki çap küçülmelerde özel tasarlanan demirli beton bloklar veya uygun eksensel yük taşıyıcı bağlantılar kullanılmalıdır.

YER ÜSTÜNE DÖŞEME
Çözülücü yapıştırıcılı bağlantılar iç basınç sebebiyle oluşan eksenel mukavemet edebildiğinden yer üstüne döşenen PVC U boru ekleme parçalarının veya yer altına döşenen servis hatlarının çözücülüğü yapıştırıcı ile yapılan bağlantı metotlarıyla bağlantılarının yapılması tavsiye edilir. 

Yer üstü boru hatları döşenirken özellikle çürük zemin çamur ve bataklık alanlarda PVC U borular, zemin etkilerini önlemek için ince çakıl veya kum tabasıyla küçük takozlarla gerekirse sert metal cisimlerle desteklenmelidir. 

Yer üstüne döşenen yapıştırma muflu borularda önce boru çaplarına göre değişen geçme boyları işaretlenerek belirlenir. Boru ucu yapıştırıcı sürülmüş mufun içine hafif şekilde sürülerek döndürülerek işaret kayboluncaya kadar sokulur. Daha sonra ters yönde hafifçe döndürülerek işaretle muflu uç aynı hizaya gelinceye kadar geri çekilir. Elde edilen boşluklar dış etkenlerden meydana gelecek boyuna gerilmeleri alacaktır. Boru hattında geçme muflu contalı borular kullanırsa, aynı işlemler yapıldıktan sonra itme kuvvetlerinin etkisini düşürmek ve olası bir çökme halinde boru ucunun muftan çıkmasını önlemek için ilave olarak yumuşak bir fırçayla temizlenmiş mufun contaya da hafif bir şekilde yapıştırıcı sürülerek bağlantı yapılabilir. Bu durumda çatlayacağından donma teklikesine karşı yalıtılmalıdır. Borular sistemin genleşme büzülme veya diğer kuvvetlerin sebep olduğu hareketlerden en az seviyede etkilenecek şekilde döşenmeli destek noktalarında kullanılan metal kelepçelerle boru arasına ve flanşlardan kaynaklanan gerilmeler göz önünde bulundurularak, kelepçelerle boru arasına sıkıştırılabilir lastik vb. malzemelerin kullanılması gerekir. PVC U borular yayılan ısının sebep olabileceği hasarlardan korunmak için sıcak cisimlerden uzağa döşenmelidir. Toprak üstüne döşenen borular direkt güneş ışığından korunmalıdır. PVC-U boruların yer altına veya yer üstüne döşenmesi gerilmesiz olmalı, zorlanarak bükümlerden kaşınılması gerekir. Uzun mesafelerde boru hattının zemine uygun olarak yatay düzlemde küçük miktarlarda esnemesi normal karşılanabilir.

İzmir Doğalgaz Dönüşüm Servisi TEMİZ SU BORULARI
Yukarı Çık